Onderbouw

PLF-20150312-0431Naar de grote school: 6 jaar onderbouw

Op de reguliere basisschool zijn de kleuterklassen verdwenen en wordt begonnen met de vierjarigen in groep 1 en geëindigd met groep 8. Op de vrije school maken we nadrukkelijk onderscheid tussen de kleuterklassen en de onderbouw, klas 1 tot en met 6.

De kleuter leert weliswaar veel, maar mag dit ‘spelenderwijs’ doen. Vanaf de 1e klas is iedereen leerling geworden. Alle kinderen hebben een meester of juf die hen vertelt en vooral laat beleven hoe alles in elkaar zit. Dat is voor de kleinsten natuurlijk een overgang maar wel een die praktisch elk kind met plezier doormaakt. Voorwaarde is, dat de leerstof niet abstract maar beeldend en fantasievol wordt gebracht.Leerstof moet vooral ‘leef’ stof zijn, waar je je aan kunt ontwikkelen.