Ziekmelding en verlof

Afwezigheid

 
Te laat komen

Kinderen kunnen natuurlijk om verschillende redenen te laat komen. Als dit gebeurt dan wachten zij op de gang, tot de leerkracht hen, na het ochtendbegin in de klas, komt halen.

Als dit herhaaldelijk gebeurt dan moet de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle worden ingelicht.

 

Ziekmelding

Wij vragen u afwezigheid door ziekte vóór aanvang van de les door te geven. Dit kan via Social Schools, of telefonisch. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. 

 

Verlof

Bezoek aan tandarts of een specialist dient zo mogelijk buiten lestijd gepland te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient u ruim van tevoren vooraf verlof aan te vragen via de administratie. Dit geldt ook voor andere redenen van (geplande) afwezigheid. U kunt verlof aanvragen via Social Schools of via een papieren verlofformulier. Deze kunt u ophalen bij de administratie of hier downloaden