Bestuur

Het formele gezag van de school berust bij het bestuur van de Stichting Vrije School Zwolle. Het is een toezichthoudend bestuur dat zich vooral bezig houdt met het beleid van de school op de langere termijn en de toetsing van de uitvoering van dat beleid. De dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de schoolleiding.

Leden van het bestuur:

  • Giovanni Kruit, Voorzitter
  • Martijn Marsman, lid
  • Karina Koopman, Secretaris
  • Daniëlle Wessels, Schoolleider

Het bestuur is te bereiken via:
 voorzitter@vrijeschoolzwolle.nl
038 – 422 5448 
06 – 14 24 57 69  (schoolleider)