Ouderbijdrage

Elke school ontvangt bekostiging van de overheid en mag daarnaast aan ouders een vrijwillige bijdrage vragen, om extra kosten te dekken.

De ouderbijdrage die wij vragen is vrijwillig en u bepaalt zelf de hoogte. De ouderbijdragen stellen ons in staat om ons onderwijs vorm te geven op een manier die past bij onze visie, bijvoorbeeld biologische voeding bij de jaarfeesten, duurzaam houten meubilair, natuurlijke wol voor handwerken, bijenwas krijtjes om mee te tekenen, stevig papier voor het nat-in-nat schilderen, blokfluiten voor alle kinderen van klas 1 t/m 6 e.d. Ook de schoolreisjes worden uit de ouderbijdrage betaald. Een uitgebreide toelichting op- en besteding van de ouderbijdrage vindt u in onderstaande brieven.

De vrijwillige ouderbijdrage mag nooit een belemmering vormen om uw kind naar onze school te laten gaan.

De registratie en betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt digitaal via WISCollect. Elk gezin krijgt hiervoor een uitnodiging per mail aan het begin van elk schooljaar, of na een vakantie bij zij-instroom. Vragen over de ouderbijdrage kunt u stellen via ouderbijdrage@vrijeschoolzwolle.nl

Het rekeningnummer waarop eventueel handmatig bijdragen kunnen worden overgemaakt is NL56 TRIO 0390 3408 04 tnv Stichting Vrije School Zwolle.

N.B. de iDEAL betalingen binnen WISCollect worden verzorgd door de betaalservice Mollie Payments. U zult deze naam op uw bankafschriften zien met een ABNA rekeningnummer. Vandaar worden de betalingen naar onze Triodosrekening doorgeleid.