Team

Het team van de Michaëlschool 2023-2024:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrije school. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels. Zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Locatiemanager:   

Joukje Henstra

Intern begeleider

Joukje Henstra (kleuters t/m klas 4)

Elsa Matser (klas 5 en 6)

Leerkrachten kleuterklassen:
 • Anita te Velde
 • Hanneke van Esch 
 • Tamara Huizinga
 • Marjolein Hessels 
 • Laura Heupink
 • Marita Nijhuis
 
Leerkrachten lagere school:
 • Klas 1: Imi Williams en Marieke Verdonk
 • Klas 2: Evelien Kuipers en Marieke Verdonk
 • Klas 3: Wiepkje Kooistra en Elsa Matser
 • Klas 4: Olga Schoonbergen en Annemieke Stout
 • Klas 5: Janneke van der Torn en Corstiaan de Vries
 • Klas 6:  Corstiaan de Vries, Wencke Merjenberg en Thomas van der Meij
 • Vakleerkrachten:
 • Gymnastiek: Wam Leenders
Klassenassistenten:
 • Moira Macfarlane
 • Atty Visser
 • Janneke Stronkhorst
Administratie:

Erika Medendorp

Facilitair medewerker:

Janneke Stronkhorst

vertrouwenspersoon: 

Volgt nog