Team

Het team van de Michaëlschool 2019-2020:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrijeschool. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels en Willem de Koning. Zij zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Beleidsmedewerker:

Roosmarijn Rutgers

Intern begeleiders:
 • Ria Beuving
 • Joukje Henstra
Leerkrachten kleuterklassen:
 • Anita te Velde
 • Marjolein Hessels en Ludi Vording
 • Yvonne Louwerse en Ludi Vording
Leerkrachten lagere school:
 • Klas 1: Evelien Kuipers en Olga Schoonbergen
 • Klas 2: Marrit Reinink en Olga Schoonbergen
 • Klas 3: Maaike Peper
 • Klas 4: Corstiaan de Vries en Wencke Merjenberg
 • Klas 5: Jan Vermeulen en Peter Riekwel
 • Klas 6: Janneke van der Torn en Peter Riekwel
Vakleerkrachten:
 • Gymnastiek: Wam Leenders
Klassenassistenten:
 • Atty Visser
 • Petra Diesveld
 • Janneke Stronkhorst
Administratie:

Erika Medendorp

Facilitair medewerker:

Janneke Stronkhorst

vertrouwenspersoon: 

Roosmarijn Rutgers