Team

Het team van de Michaëlschool 2022-2023:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrije school. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels. Zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Beleidsmedewerker:

Amanda van der Tuuk

Intern begeleider:

Joukje Henstra

Leerkrachten kleuterklassen:
 • Anita te Velde
 • Hanneke van Esch 
 • Joke Blom
 • Marjolein Hessels 
 
Leerkrachten lagere school:
 • Klas 1: Evelien Kuipers en Gerda Feitsma
 • Klas 2: Jet Brokelman en Wiepkje Kooistra
 • Klas 3: Marieke Verdonk en Olga Schoonbergen
 • Klas 4: Corstiaan de Vries en Wencke Merjenberg
 • Klas 5: Imi Williams en Janneke van der Torn
 • Klas 6: Donja Laan en Gerda Feitsma
 • Vakleerkrachten:
 • Gymnastiek: Wam Leenders
Klassenassistenten:
 • Moira Macfarlane
 • Atty Visser
 • Janneke Stronkhorst
Administratie:

Erika Medendorp

Facilitair medewerker:

Janneke Stronkhorst

vertrouwenspersoon: 

Volgt nog