Team

Het team van de Michaëlschool 2018-2019:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrijeschool. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels. Zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Beleidsmedewerker:

Karin van Beljouw

Intern begeleiders:
 • Ria Beuving
 • Olga Schoonbergen
Leerkrachten kleuterklassen:
 • Anita te Velde
 • Ludi Vording en Olga Schoonbergen
 • Yvonne Louwerse
Leerkrachten lagere school:
 • Klas 1: Marrit Reinink en Dorien Schuitman
 • Klas 2: Maaike Peper
 • Klas 3: Onno Wieten
 • Klas 4: Jan Vermeulen
 • Klas 5: Janneke van der Torn en Peter Riekwel
 • Klas 6: Corstiaan de Vries en Wencke Merjenberg
Vakleerkrachten:
 • Gymnastiek: Wam Leenders
Klassenassistenten:
 • Atty Visser
 • Petra Diesveld
Administratie:

Erika Medendorp

Facilitair medewerker:

Simone Muurling