Groene Plein

Een Groen plein voor school en wijk, het is er! Na een grandioze opening wordt er sinds half oktober 2016 druk gespeeld op het plein, zowel onder schooltijd als daarbuiten. Water wordt opgepompt, dammen gebouwd, hutten gebouwd met de takken, optredens in het buitenlokaal, evenwichtsspelletjes met de lange planken, ‘boomtikkertje’ tussen de beschilderde takken, gezellig kletsen op de bankjes, de glijbaan op- en af, door de tunnel en over plassen springen… 

Met dank aan alle sponsoren, ouders, vrienden en kinderen die geholpen om dit te realiseren! Dat er maar veel gespeeld mag worden.

Wil je een impressie van hoe er gespeeld wordt, en van de flashmob bij de opening? Op onze facebookpagina zijn twee filmpjes te vinden; een van onze eigen fotografen en een korte reportage van RTV Focus Zwolle!

 

Hieronder is nog terug te lezen en kijken hoe het plein tot stand is gekomen:
——————————————————————————————————————-

Vrijdag 14 oktober is het dan eindelijk zo ver! Bent u erbij? Hier de Uitnodiging opening Groene Plein

De laatste werktijd voor het plein is ingegaan. De grote lijnen zijn klaar, nu nog alle details en afwerkingen. Wat wordt het mooi! Op woensdag, donderdag en vrijdag is nog altijd hulp welkom, ook voor een kort moment. Op de Pleinwerkdag zullen we alle struiken en groen planten, dus komt allen helpen op de laatste werkdag: zaterdag 8 oktober!

Met het hete weer werd er alsnog buiten hard gewerkt aan het plein. Ook de kinderen leken het fysiek werk beter af te gaan dan denken. Het buitenlokaal is nu bijna af…!

Buitenlokaal

Ook de glijbaan is weer geplaatst en heeft een prachtig, kunstige trap gekregen! De stenen met mozaïek van de kleuters zijn ook ingemetseld en sieren het plein op met hun vrolijke kleuren.

Details

 

De zesde klas heeft Staatsbosbeheer een dag geholpen met bomen kappen. Een van de gekapte bomen mogen wij hebben voor op ons nieuwe plein, als speelboom. Veel dank aan Staatsbosbeheer en de harde werkers van de zesde klas!

Boswerkdag 6e kl

 

Naast hun prachtige mozaïekwerk laat de zesde klas ook nog een schenking van €90 na voor het plein! Dit was over van het geld dat ze opgehaald hadden voor hun eindkamp.

Bankje 6e

Terwijl de mannen van Geerdink het buitenlokaal steeds hoger opbouwen, dragen de zesde klassers hun laatste steentje bij aan het plein. Met gezamenlijke inspanning is het eerste mozaïekwerkstuk op het plein nu bijna een feit…

07-07-16 mozaiek 6e klas

Er is weer enorme veel werk verzet. De nieuwe vormen en boomstammen geven het plein weer een heel ander aanzicht, de kleine details in de paden en randen geven een speels en verrassend effect!

Plein paadjes 01-07

Inkijkje 01-07

Met veel kunst- en vliegwerk heeft nu ook de basis voor de waterpomp echt vorm gekregen, geen buis meer te zien!

Plaatsen pomp-steen

 

Elke week krijgt het plein meer vorm. Ondertussen is ook de waterput geslagen, met het kraantje zijn de eerste kuilen gegraven en er is een flinke berg stenen en boomstammen gebracht. En de kinderen hebben natuurlijk weer flink geholpen!

Slaan van de waterput

 

Kinderhulp

 

Afgelopen week was het natuurlijk prachtig weer om aan het plein te werken! Alle speeltoestellen zijn ontmanteld, de eerste boom is verplaatst en zand voor het metselen en cement zijn naar de juiste plekken gereden. Het plein begint echt al anders eruit te zien…

Pleinwerk begin mei

 

Na lange voorbereiding, meerdere plannen, fondsenwerving en enthousiaste acties van kinderen en ouders is het nu zo ver: ons nieuwe Groene Plein wordt aangelegd! De speeltoestellen zijn ontmanteld, de kinderen helpen met de tegels eruit halen en de eerste wilgentenen zijn gevlochten.

Compilatie week 1

Er is genoeg geld opgehaald om te kunnen beginnen! Een overzicht van de donaties en sponsoren:

 • Zand en compost van PlantCoaching.nl
 • €1250,-     Stichting Wijkfonds Holtenbroek voor de buitenklas 
 • 5 bomen    Natuur en Milieu Overijssel
 • €2000,-     Rabo Stimuleringsfonds
 • 2000 tegels van SWZ, ter waarde van ongeveer €450,-
 • €2500,-     Schoolcollectes Jantje Beton
 • €1000,-     Buurtfonds Holtenbroek
 • Gereedschapscontainer en 45m bouwhekken van bouwbedrijf Nikkels, ter waarde van zo’n €1000,-
 • €10.000,-  Opbrengst Groene Markt en Sponsorloop door de kinderen
 • €250,-       Zwolle Groenstad
 • €5000,-     Jantje Beton
 • €121,50    Opbrengst meditatie Earth Hour
 • €4000,-     Hervormd Weeshuis
 • Waterpomp – door Visser ZWB, ter waarde van €1475,-
 • €5000,-    Provincie Overijssel, n.a.v. ‘Jij & Overijssel, Groen, groener, groenst!’
 • €563,05   Heitje voor Karweitje door de kinderen
 • €1000,-    Subvention Fonds
 • €4250,-    VSB Fonds
 • €250,-      Belas

 

Ontwerp 20160419

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Doelstelling

Een Groen Plein voor alle kinderen op school en in de wijk! Het wordt een uitdagend, educatief en groen plein. Een plein dat uitnodigt om te spelen, waar de seizoenen direct beleefbaar zijn en waar het groen en wat daarin leeft zich kan ontplooien. Een plein dat ten goede komt aan een blijvend grote groep kinderen, dat gezondmakend werkt, geïntegreerd is in de wijk en bijdraagt aan vergroening van de stad.

Samenwerking

De gemeente Zwolle heeft de twee aangrenzende perceeltjes met bomen en struiken ter adoptie afgestaan om te betrekken bij ons plein. Landschap Overijssel heeft ons nieuwe plein op voorhand geadopteerd en zal jaarlijks excursies verzorgen op hun eigen natuurterrein. Het snijden van de wilgentenen voor hutten en tunnels zal door hen verzorgd worden. Het tuinarchitectenbureau ‘Tuinen van Geerdink’ uit Neede (Gelderland) zal dit plein met ons realiseren. Zij hebben veel ervaring met het inrichten van groene pleinen en met het begeleiden van vrijwilligers. In co-productie met bureau Twintig10 is het huidige ontwerp tot stand gekomen. NiLoKa, onze buren, zullen in de toekomst het groen mee helpen onderhouden.

Betrokkenheid kinderen en ouders

Kinderen en ouders zijn volop betrokken bij de ontwikkeling van dit mooie, nieuwe plein. Hun ideeën en wensen zijn meegenomen in het ontwerp en ouders en medewerkers werken samen in een projectgroep. Ook met de financiële realisatie hebben de kinderen geholpen door zelfbedachte acties, zoals heitje voor karweitje, een Groene Markt en een sportieve sponsorloop. De eerste nestkasten en insectenhotels zijn gemaakt in de natuur- en technieklessen en klas 5 is wilgentakken gaan snijden voor hutten en afrastering. De kinderen gaan ook nog boomstammen schillen en ontwerpen maken voor een mozaïek in het buitenklaslokaal.

Zelf doen

Onder leiding van Hans van de Tuinen van Geerdink zullen we zo veel mogelijk zelf realiseren, met de kinderen en een grote groep hulpvaardige ouders. Het (grond)werk met machines wordt uitbesteed. Zo veel mogelijk elementen van het oude plein worden hergebruikt, zoals de tegels, het duikelrek en de tafeltennistafel. 

Gezondmakend

Uit onderzoek (Alterra – 2007, van den Berg e.a.; VU Amsterdam/Hogeschool Leiden/Veldwerk Nederland – 2013, Maas e.a.) is gebleken dat bij groene speelpleinen het speelgedrag gevarieerder wordt, de lichamelijke activiteit toeneemt, de concentratie achteraf beter en blijvender is en er sprake is van zachte fascinatie: de aandacht wordt vanzelf getrokken naar natuurverschijnselen.

Fondsenwerving

Een Groen Plein realiseren is kostbaar. De school heeft de kosten voor het ontwerp op zich genomen en zo veel mogelijk materialen worden hergebruikt. Een aantal gevelde bomen uit de wijk zullen een herbestemming vinden op ons plein als klimboomstam. Door de vele ouderhulp hoeft alleen het grote machinewerk uitbesteed te worden. Het streefbedrag om te kunnen starten met het plein is nu binnen. Maar, daar houdt het natuurlijk niet op. Alle toekomstige beetjes helpen nog, bijvoorbeeld in het realiseren van de zo gewenste boomhut.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Een financiële bijdrage kan gestort worden op NL56 TRIO 0390 3408 04 t.n.v. Stg Vrije School Zwolle, o.v.v. bijdrage Goene Plein; of neem contact op met de werkgroep via info@vrijeschoolzwolle.nl.