VOK

De VOK: Vereniging voor Vrije Opvoedkunst

Wat is de VOK?

De VOK is van oorsprong één van de oudste verenigingen binnen de vrijeschoolbeweging in Nederland. De landelijke vereniging is opgericht in 1928 en is ook in plaatselijke afdelingen actief. De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst wil de pedagogie van Rudolf Steiner ondersteunen en versterken, en doet dat landelijk op verschillende manieren:

  • Het uitgeven van een tijdschrift, en van brochures over diverse pedagogische onderwerpen
  • Het organiseren van cursussen, themadagen en congressen voor ouders en belangstellenden

Daarnaast houdt de landelijke VOK contact met de plaatselijke afdelingen. Je vindt meer informatie over de landelijke VOK op www.vrijeopvoedkunst.nl

Academie voor ouders

Ook leuk om te weten is dat de VOK de Academie voor ouders heeft opgericht. Op deze academie kun je in drie leerjaren les krijgen in allerlei pedagogische en kunstzinnige onderwerpen. De focus ligt op kennis van de ontwikkeling van je kind en ondersteuning van jouw taak als ouder en opvoeder. De Academie voor ouders is inmiddels zelfstandig geworden, meer informatie vind je op: www.academie-voor-ouders.nl