Oudergesprekken

Tijdens oudergesprekken staat uw kind centraal. U krijgt te horen hoe het met uw kind gaat op school en op cognitief en sociaal-emotioneel gebied; met vragen over uw kind kunt u hier terecht. Dit is de plek waar ouders en leerkrachten in gesprek komen over de beste wijze om het kind te begeleiden, op school en eventueel thuis.
U krijgt als ouder twee keer per jaar gelegenheid om zo’n gesprek te voeren, hetzij in de vorm van tienminuten-gesprekken of een langere tijd zoals bij het afronden van de basisschool.

Als u een acute vraag heeft over uw kind kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht. Bij voorkeur wordt er dan een afspraak voor een gesprek op school gemaakt, tenzij de vraag eenvoudig en direct te beantwoorden is.
De mail kan door ouders en de leerkracht worden gebruikt voor praktische zaken, en is uitdrukkelijk niet bedoeld om inhoudelijke kwesties over uw kind, de klas of de school aan de orde te stellen.