Ouderavonden

Een algemene ouderavond voor de gehele school is bedoeld voor informatie en uitwisseling over zaken die de school als geheel aangaan: de opening van het jaar, nieuwe ontwikkelingen in het veld of plannen voor een nieuw schoolplein.

In de ouderavonden per klas worden de ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen van de klas. Dat gebeurt meestal met een inleiding over de leeftijdsfase waarin de kinderen verkeren, de vertelstof en de leervorderingen van de klas als geheel. Af en toe doen de ouders samen een activiteit uit het onderwijs zoals schilderen, vormtekenen of knutselen voor een jaarfeest. U kunt schriften en kunstzinnig werk van de kinderen zien en er worden praktische afspraken gemaakt. Het bezoeken van de ouderavonden vinden wij belangrijk, het legt de basis voor een goed contact met de leerkracht en schept een band met de andere ouders van de klas. Het wordt door de leerkracht op prijs gesteld als u bij verhindering bericht geeft.