Organisatie

Missie van de school

De kinderen begeleiden om zichzelf te ontwikkelen tot vrije mensen. Mensen, die met verbeeldingskracht, gevoel voor waarheid en verantwoordelijkheid, doel en richting aan hun leven kunnen geven, opdat ze op zinvolle wijze aan de samenleving kunnen bijdragen.

PLF-20141121-9790

  • Beweeglijk zijn in hun denken
  • Warm zijn in hun voelen
  • Doelgericht zijn in hun handelen