Team

Het team van de Ridder Jorisschool 2022-2023:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrijeschool. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Danielle Wessels.  Zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Teamcoördinator:

  •  Amanda van der Tuuk
Intern begeleider:
  • Miriam Thuijsman
Kleuterklas:
  • Nienke Kompagne en Elly Bakker
  • Helga Verschuren en Elly Bakker
Leerkrachten lagere school:
  • Klas 1: Alinde Fix en Hilke ten Duis
  • Klas 2: Annemary Bruins en Hilke ten Duis
  • Klas 3: Onno Wieten 
  • Klas 4: Marrit Reinink en Jan Vermeulen
  • Klas 5: Ellen Heek en Jan Vermeulen
  • Klas 6: Maaike Peper en Jan Vermeulen
Klassenassistent

Petra Diesveld

Atty Visser (handwerken)

Gymleerkracht:

Willard Mulder

Facilitair medewerker:

Bert Haaksema

Algemene ondersteuning vanuit Michaëlschool:
Administratie:

Erika Medendorp