Team

Het team van de Ridder Jorisschool 2019-2020:

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten, de intern begeleider en de andere onderwijsondersteuners. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrijeschool. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels en Willem de Koning. Zij zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Intern begeleider:
  • Ria Beuving
  • Joukje Henstra
Kleuterklas:
  • Nienke Kompagne en Jascha Korpel
  • Helga Verschuren en Jascha Korpel
Leerkrachten lagere school:
  • Klas 1: Onno Wieten en Ulrike Sangers
  • Klas 2: Annemary Bruins en Dorien Schuitman
  • Klas 3: Alinde Fix en Onno Wieten
  • Klas 4: Peter Riekwel en Onno Wieten (tijdelijk)
  • Klas 5: Ellen Heek
  • Klas 6: Gerda Feitsma en Peter Riekwel
Gymleerkracht:

Femke Prins (tijdelijk)

Facilitair medewerker:

Bert Haaksema

Algemene ondersteuning vanuit Michaëlschool:
Administratie:

Erika Medendorp

Beleidsmedewerker:

Roosmarijn Rutgers