Brede school

 

 

Vrije Peutergroep de Regenboog 

Ikkedoen biedt in nauwe samenwerking met onze school peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Uw kind wordt opgevangen in een veilige omgeving, ingericht met natuurlijke materialen. Het programma met vaste ritmen en rituelen sluit aan bij de seizoenen en de jaarfeesten die ook in de school gevierd worden.

Vaak is dit de eerste kennismaking met een “schoolse” setting en biedt daardoor een goede voorbereiding op de kleuterklas.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Voor vragen en inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Ikkedoen of de juffen van de Regenboog. Aanmelding verloopt via Ikkedoen.

mail       :   regenboog@ikkedoen.com

telefoon: 06-11234437

 

Buitenschoolse opvang Doomijn

Doomijn biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar bij Wijkboerderij Klooienberglaan op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag is de BSO in de school. 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag worden de 4 jarigen van de Michaëlschool opgevangen in de school zelf (06 – 14 32 45 52).

Aanmelden kan via de klantenservice van Doomijn: (038) 421 45 21