Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten en is de formele gesprekspartner van de schoolleiding.

De raad is wettelijk ingesteld om voorstellen te doen over “alle aangelegenheden betreffende de school”. Bij bepaalde onderwerpen zoals de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, de klachtenregeling of het beleid rond ouderbijdragen en oudertaken is dit advies bindend (instemmingsrecht). In andere gevallen, zoals het samenwerken met andere scholen of organisaties, financieel beleid, verbouwingen en vakantieregelingen is de rol adviserend.

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar, en via de nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden van de besprekingen en uitkomsten van het overleg. En natuurlijk zijn de ouder-leden altijd aanspreekbaar als u vindt dat er zaken onder de aandacht moeten worden gebracht.

Leden van de MR:

  • Els Engel, voorzitter, lid vanuit de oudergeleding
  • Vincent Vogelaar, lid vanuit de oudergeleding
  • Farhad Fazel, lid vanuit de oudergeleding
  • Janneke van der Torn, lid vanuit de leerkrachtgeleding
  • Janneke Stronkhorst, lid vanuit de leerkrachtgeleding
  • Willard Mulder, (aspirant)lid vanuit de leerkrachtgeleding

Mailadres MR

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

17 oktober,12 december, 28 februari, 20 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni