Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten en is de formele gesprekspartner van de schoolleiding.

De raad is wettelijk ingesteld om voorstellen te doen over “alle aangelegenheden betreffende de school”. Bij bepaalde onderwerpen zoals de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, de klachtenregeling of het beleid rond ouderbijdragen en oudertaken is dit advies bindend (instemmingsrecht). In andere gevallen, zoals het samenwerken met andere scholen of organisaties, financieel beleid, verbouwingen en vakantieregelingen is de rol adviserend.

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar, en via het weekbericht wordt iedereen op de hoogte gehouden van de besprekingen en uitkomsten van het overleg. En natuurlijk zijn de ouder-leden altijd aanspreekbaar als u vindt dat er zaken onder de aandacht moeten worden gebracht.

Leden van de MR:

  • Edwin Hamelink – Westerhof, voorzitter en lid vanuit de oudergeleding
  • Mark Tolsma, secretaris en lid vanuit de oudergeleding
  • Sarina Veenstra, lid vanuit de oudergeleding
  • Anita ter Velde, lid vanuit de leerkrachtgeleding
  • Onno Wieten, lid vanuit de leerkrachtgeleding

Mailadres MR

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:

-Donderdag 27 februari 15:00 tot 16:30 uur, Michaelschool
-Donderdag 16 april 2020 15:00 tot 16:30 uur, Michaelschool
-Donderdag 28 mei 2020 15:00 tot 16:30 uur, Michaelschool