Getuigschriften

Eén keer per jaar, vóór de zomervakantie, krijgen de kinderen van klas 1 t/m 6 een getuigschrift. Dit is een door de leerkracht persoonlijk uitgewerkte beschrijving van het kind. Het bestaat uit twee delen. Het deel bestemd voor de ouders beschrijft de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zijn interesses, concentratie en werktempo, werkverzorging en zelfstandigheid.  Daarnaast worden de vorderingen in het periodeonderwijs en de vaklessen beschreven. Het kind krijgt een apart getuigschrift. Daarin schrijft de leerkracht een passend verhaal, gedicht of spreuk met een bijbehorende tekening, schildering of afbeelding. Hierin geeft de leerkracht iedere kind individueel een beeld mee als ontwikkelingsmotief voor het volgende jaar. Het is de gewoonte dat de kinderen na de zomervakantie ‘hun’ spreuk wekelijks voordragen voor de klas.