Overstap naar voortgezet onderwijs

Aan het eind van de schoolloopbaan worden de kinderen aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Naast het zwaarst wegende advies van de leerkracht is er een tweede, aanvullend advies nodig. Dit advies wordt verkregen door alle leerlingen uit de 6e klas een Drempeltoets en de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (Nio) toets te laten maken. De Nio toets is een onderzoek naar de capaciteiten op leergebied. Op grond van die uitslag krijgen de kinderen een schooladvies dat is gebaseerd op hun mogelijkheden, niet op dat wat ze weten. Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van de door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) ontworpen toetsen zoals die in het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen. De resultaten van de Cito toetsen geven een beeld van de vaardigheden en kennis van de leerlingen en hoe deze zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld.

Deze drie gegevens van het leerlingvolgsysteem, de Nio toets en het advies van de leerkracht, leiden tot een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt in februari met de leerling en de ouders gezamenlijk besproken. Er is dan voldoende tijd om de kennismaking en de aanmelding op de nieuw gekozen school te verzorgen.