Vaklessen

PLF-20141121-9968Andere vakken zoals Engels, schilderen, koorzang, muziek, en voor de hogere klassen gymnastiek komen elke week op hetzelfde uur terug. Het zijn de vaklessen. Sommige worden door de eigen leerkracht gegeven, andere door collega’s of aparte vakleerkrachten. De school beschikt ook over een ruimte met computers. In de hogere klassen leren de kinderen hiermee om te gaan en gebruiken dit voor het opzoeken van informatie en het voorbereiden van spreekbeurten of werkstukken.