Aanmelding en inschrijving zij-instroom

Gaat uw kind al naar een andere school, maar overweegt u over te stappen naar een andere school? Dan noemen wij dit zij-instroom. Een overstap is een ingrijpende keuze en bij zij-instroom kijken wij altijd zorgvuldig of uw kind bij ons op school op zijn/haar plek zal zijn en wij het kunnen bieden wat het nodig heeft. Bij dit proces is de intern begeleider betrokken en wordt ook altijd contact gezocht met de huidige school van uw kind.

Aanmelding zij-instroom

Na een eerste oriëntatie op onze school kunt u uw kind via de administratie aanmelden bij onze school voor zij-instroom. Allereerst wordt bekeken of er een wachtlijst is voor de desbetreffende klas. Als dat niet het geval is, kan er een afspraak gemaakt worden met de schoolleider of intern begeleider. In dit gesprek worden de wederzijdse vragen en verwachtingen besproken. Ook wordt er gekeken, als er bijzondere zorgbehoeftes of problemen met de ontwikkeling van uw kind zijn, of de school hiervoor een passend antwoord heeft.

Lopen er op de huidige school onderzoeken, dan nemen we uw aanmelding nog niet in behandeling. Een overstap kan de resultaten beïnvloeden en het onderzoek zinloos maken. Als de uitkomst van de onderzoeken bekend zijn, kunt u dit aan ons melden en aangeven of u uw kind nog steeds wilt aanmelden voor zij-instroom.

Proefweek

Na een informatiegesprek met de ouders/verzorgers en eventueel een eerste contact met de huidige school van uw kind, beslist de schoolleider of intern begeleider of het kind 1 week op proef kan komen op Vrije School Michaël. Zo kunnen zowel u en uw kind, als de school kan onderzoeken of dit een juiste keus lijkt te zijn. Tegelijkertijd wordt informatie ingewonnen bij de oude school. Het kind neemt in die week deel aan alle (leer)activiteiten in de desbetreffende klas. Aan het eind van de week vindt er een evaluatie plaatst tussen de ouders/verzorgers, de schoolleider en/of de intern begeleider en de desbetreffende leerkracht. Samen wordt dan gekeken of de overstap naar onze school wenselijk is. Gaat alles naar wens, dan bepaalt u in overleg met de klassenleerkracht het moment van overstap.