De wereld verbeteren begint op school

De wereld verbeteren begint op school


Vrije School Michaël in Zwolle leidt leerlingen op tot wereldverbeteraars. De school brengt kinderen de vaardigheden bij die nodig zijn in de 21e eeuw. Alle ‘normale’ vakken, zoals rekenen en taal, staan natuurlijk op het programma. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuuronderwijs, bewegend onderwijs en creativiteit. ‘Kunstzinnige vakken zijn bij uitstek geschikt om te ontdekken waar je talenten liggen.’

 

Steeds meer ouders kiezen voor vrije schoolonderwijs. Ook Vrije School Michaël groeit enorm. De school heeft inmiddels driehonderd leerlingen, en opent volgend schooljaar een tweede locatie. Naast de vestiging in Holtenbroek, is er dan een vestiging in Westenholte.

 

Ander onderwijsconcept

Vrije School Michaël werkt volgens een ander onderwijsconcept dan reguliere scholen, vertelt schoolleider Daniëlle Wessels. ‘Op onze school mogen leerlingen niet doen wat ze maar willen’, zegt zij. ‘Dat denken veel mensen, vanwege het ‘vrij’ in onze naam. Maar bij ons leren kinderen net zoveel als op een reguliere school, en ons programma sluit uitstekend aan op alle middelbare scholen. Ook hebben we het citovolgsysteem, waarmee leerkrachten de meetbare ontwikkeling van kinderen in kaart brengen, zodat ze kunnen sturen op die ontwikkeling.’

 

Middel en doel

Alleen: prestaties van de leerlingen staan niet centraal op school, zegt Wessels. ‘Rekenen of taal is het middel, geen doel. Het doel is dat we kinderen willen leren hoe de wereld in elkaar zit, ze mogen ontdekken en leren vertrouwen dat ze, elk op hun eigen manier, de wereld kunnen verbeteren. De wereld van de kleuters is nog klein, maar die wordt steeds groter. Een voorbeeld: met kleuters bakken we brood, en zingen we liedjes. In de derde klas bakken we weer brood, maar gaan ze ook op bezoek bij de molenaar, en schrijven ze recepten. Daar maken we de verbinding met het hoofd. In de vijfde klas komen er economie en aardrijkskunde bij: wie komen er te pas aan het brood, welke weg gaat het? Zo leren kinderen zich verhouden tot de wereld om zich heen. Als ze onze school verlaten, zijn ze zelfsturende, sociale, creatieve mensen, die weten wie ze zijn, en waar hun talenten liggen. De kunstzinnige vakken zijn er bij uitstek geschikt voor om dat te ontdekken.’

 

Anders dan anders

Op verschillende punten is Vrije School Michaël ‘anders dan anders’. Wessels: ‘We zijn een vernieuwende vrije school, met een hecht team van leerkrachten, die drie jaar verbonden zijn aan hun klas. We onderscheiden ons bijvoorbeeld doordat we cultuurschool zijn, waarbij we ICT op een innovatieve manier gebruiken ter ondersteuning van de leerlijn. We verschillen van andere scholen doordat we bewegend onderwijs bieden, en veel aandacht hebben voor de jaarfeesten. We bieden periodeonderwijs, waarmee we ons dagelijks als hele school met bepaalde onderwerpen bezighouden. Ook met ons kleuteronderwijs onderscheiden we ons; dat is erop gebaseerd dat een kleuter met z’n hele lijf leert. De grove en fijne motoriek moeten zich nog helemaal ontwikkelen. Dat doen we door kleuters te laten spelen, zingen en bewegen. Daarmee doen ze de vaardigheden op om vanaf de eerste klas (groep 3) anders te gaan leren. Maar op de kleuterschool mogen ze lekker kleuter zijn.’ 

 

Onderdeel van de wijk

Vrije School Michaël streeft ernaar op alle vlakken onderdeel van Zwolle en de wijk te zijn. ‘Vroeger zaten we figuurlijk een beetje op een eiland, maar ons leerlingenbestand wordt steeds diverser. We zijn nu veel meer een afspiegeling van de samenleving.’

In het afgelopen jaar heeft de school het schoolplein veranderd in ‘het groene plein’ voor wijk en school. ‘We hebben de hekken doorgezaagd, en laten ons plein doorlopen in een park’, zegt Wessels. ‘We bieden die uitdagende, natuurlijke speelomgeving nu ook aan kinderen uit de wijk.’

 

Welkom!

Ouders die voor de schoolkeuze staan, zijn van harte welkom bij Vrije School Michaël. ‘Kom hier gerust eens kijken’, nodigt Daniëlle Wessels uit. ‘Wij hebben leerlingen veel te bieden en we gaan graag met ouders in gesprek.’

Vrije School Michaël heeft geen wachtlijsten meer, er is plek voor nieuwe leerlingen van alle leeftijden.

Terug naar nieuws