Waldorf Inspiratie avonden

 
 
 
 
 

Waldorf Inspiratieavonden 2023-2024

Aanmelden voor deze avonden is niet nodig.
Er zal aan het eind van de avond een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.
Iedereen is welkom, ook mensen van buiten school.

 

Maandag 16 oktober 20:00 uur

Harmen Meesterberends

De Toermalijn, Meppel

De mens in het midden. Een inleiding op de antroposofie en het vrijeschoolonderwijs voor beginners en gevorderden.

In de vrijeschoolpedagogie staat de wordende mens centraal. Wat betekent dit voor de opvoeding van onze kinderen? En wat betekent dit voor onszelf? Op deze inleidende avond wil ik met jullie kijken naar een aantal kernwaarden van de antroposofie en naar hoe deze gestalte krijgen in het vrijeschoolonderwijs. Vanuit welke impuls wordt gewerkt op vrijescholen en hoe kunnen we ons na ruim honderd jaar verhouden tot deze impuls? 

Harmen Meesterberends (1983) is ruim twaalf jaar vrijeschoolleraar op het Parcival College in Groningen. Hij geeft daar Nederlands en is betrokken bij het opleiden van nieuwe leraren. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Atelier voor Ouders in Assen en publiceert hij zo nu en dan in Vrije Opvoedkunst. Als leerling heeft hij de vrijeschool doorlopen van de kleuterklas tot en met klas dertien. Hij woont met zijn vrouw en drie dochters in Drenthe.


Maandag 20 november 20:00 uur

Hetty Hospes – van Rijn

Michaëlschool, Zwolle

Gezond onderwijs: dat doen we samen.

Als ik nieuwe ouders rondleid in mijn school krijg ik vaak opmerkingen als “Wat voelt het hier als thuis”, ” wat een fijne sfeer” of “Hier had ik als kind ook wel naar school willen gaan.” Veiligheid en welbevinden zijn de belangrijkste voorwaarden om open te kunnen staan voor leren. Maar hoe krijg je die voorwaarden dan voor elkaar als school? En dan het leren zelf: stellen we niet te veel eisen aan kinderen? Hoe weten we of we het goede doen en wat is dan het goede?

Ik neem je mee in een reis door het onderwijs, de keuzes, de praktijk, het onverwachte en uiteindelijk het eenvoudige. We willen het allerbeste voor het kind daar zijn we het allemaal over eens. Een kind dat blij naar school gaat en blij thuis komt, een kind dat je ziet groeien en bloeien: dat zou toch prachtig zijn!

Ik ben Hetty Hospes – van Rijn, geboren in Oegstgeest in 1969 als negende in een gezin van 10 kinderen. Onderwijs is mijn grote passie: ik ben 25 jaar klassenleerkracht geweest op verschillende vrijescholen en ben sinds 7 jaar directeur van een vrijeschool.

Grote klassen kinderen vind ik altijd heerlijk om mee te werken. Ik laat me graag verrassen door vondsten en inzichten van kinderen.

Mijn vrijetijd breng ik graag door in mijn moestuin, met lezen, handwerken en schilderen. Ook zing ik in een koor en geniet ik van koken en bakken.

Aan het Atelier Voor ouders en Opvoeders in Assen geef ik les over temperamenten en ga ik in gesprek met jonge ouders over opvoeden.


Maandag 18 december 20:00 uur

Daniël Mulder

De Toermalijn, Meppel

Vertelstof op de Vrijeschool, de ontwikkeling van de mensheid als spiegel voor de kinderen.

In de lezing wil ik de ouders meenemen door de vertelstof op de Vrijeschool. Als leerkrachten scheppen wij beelden die de levenskrachten van de kinderen aanspreken.Vanuit de fantasie en moraal uit de sprookjes in klas 1, maken wij langzaam de overgang naar de ware geschiedenis van de Romeinen in klas 6. Deze bijzondere verhalen vormen een spiegel voor de ontwikkeling van de kinderen. Al eeuwen lang vertellen mensen elkaar verhalen, als inspiratie, voor het doorgeven van wijze lessen en ten behoeve van de opvoeding. Op de Vrijeschool nemen de verhalen uit verschillende culturen een bijzondere plek in. Wij gaan ervaren wat het vertellen van verhalen doet en hoe de verhalen uiting kunnen geven aan de overige vakken.

Inmiddels ben ik al een aantal jaren leerkracht op de Vrijeschool. Het is een bijzonder voorrecht om kinderen voor meerdere jaren te mogen begeleiden op hun pad. Als leerkracht kijk je samen met het kind de wereld in en mag ze mee nemen in jouw eigen enthousiasme om ze daarna in vertrouwen los te laten en te laten ontdekken waar zij enthousiast van worden. Ik geniet van de creatieve vakken, het verbinden van ontwikkelings- en lesstof en om te zien hoe kinderen zich daaraan ontwikkelen. Daarnaast mag ik, als schoolopleider, de vertaalslag maken van het ideaal naar de praktijk en begeleid ik studenten en startende leerkrachten in hun loopbaan. Dat vraagt van mij dat ik steeds blijf nadenken over het ‘hoe en waarom’ en de diepere laag van ons onderwijs, iets waar ik erg van geniet.

—————————————————————————————————————–

Dinsdag 16 januari 20:00 uur

 

Tessie Strijdonk

Ridder Jorisschool, Zwolle

Grenzeloze liefde in liefdevolle grenzen.
Tijdens de lezing over “Liefdevolle Grenzen in Ouderschap” neemt Tessie Strijdonk ouders mee op een boeiende reis door de drie hoofdstukken: hoofd, hart en handen. Met een unieke combinatie van inzichten, humor, levendige voorbeelden en een aanstekelijke energie, biedt Tessie ouders de tools en inspiratie die ze nodig hebben om een liefdevollere, relaxtere, en begripvollere relatie met hun kinderen op te bouwen.

Hoofd: In dit gedeelte bespreken we de 4 basisvoorwaarden en
leer je aan de hand van voorbeelden om meer begrip te hebben voor het jonge kind.

Hart: In dit gedeelte belicht ze het belang van empathie, communicatie en emotionele verbinding, maar leer je ook hoe je liefdevoller naar jezelf kunt zijn.

Handen: Tessie biedt praktische tips en concrete voorbeelden van hoe ouders liefdevolle grenzen kunnen stellen en handhaven in hun dagelijkse leven. Ze laat zien hoe ouders hun opvoedingsvaardigheden kunnen toepassen in de praktijk, waardoor ze met meer vertrouwen en rust kunnen reageren op uitdagingen die ze tegenkomen.

Deze lezing is een bron van inspiratie voor ouders die op zoek zijn naar een evenwicht tussen liefdevolle begeleiding en effectieve grenzen. Het is een boeiende en verfrissende benadering van ouderschap die ouders aanmoedigt om met liefde, humor en begrip te reageren op de behoeften van hun kinderen, terwijl ze zelf groeien als ouders.

Tessie Strijdonk is een gepassioneerde onderwijsprofessional met een schat aan ervaring in het vrijeschoolonderwijs. Als moeder van twee levendige zoontjes van 5 en 2 jaar oud, heeft ze haar liefde voor het onderwijzen en begeleiden van kinderen verankerd in zowel haar persoonlijke als professionele leven.

Met een toewijding van acht jaar als vrijeschooldocent op de basisschool heeft Tessie jarenlang met plezier lesgegeven. Momenteel brengt Tessie haar expertise en enthousiasme voor vrijeschoolonderwijs naar het middelbaar onderwijsniveau en heeft ze een goedlopende site (www.devrijejuf.blog) en geeft ze lezingen en workshops door het hele land.

Tessie Strijdonk is niet alleen een inspirerende lerares, maar ook een liefdevolle moeder die haar passie voor opvoeding en onderwijs deelt. Haar missie is om de wereld van de vrijeschool te inspireren door middel van humor en energieke lezingen.


Dinsdag 27 februari

Loïs Eijgenraam

De Toermalijn, Meppel

Partnerschap/Ouderschap, ouders worden en geliefden blijven.

Loïs Eijgenraam, partner en moeder van drie eigen kinderen en drie relatiegeschenk-kinderen.

Loïs is jarenlang als kleuterleidster en vakleerkracht in de onderbouw van de vrijeschool verbonden geweest. Nu is zij werkzaam als onderwijsadviseur, begeleidt zij kinderopvangorganisaties, is trainer in de kinderopvang en het onderwijs en auteur van verschillende publicaties.

Samen met haar partner, Guido Smeding schreef zij het boek ‘Partnerschap-ouderschap. Ouders worden en geliefden blijven’. De tijd waarin wij leven stelt andere vragen aan de partnerrelatie en het ouderschap dan tien, twintig, dertig of vijftig jaar geleden. Hoe zorg je er samen voor dat de vonk die er eens was, niet dooft. Welke vragen en thema’s kloppen er in de moderne partnerrelatie en het ouderschap aan de ‘zieledeur’ om bekeken te worden? Hoe kan je met alle vragen en verwachtingen van deze tijd ervoor zorgen dat je alle rollen die je als mens hebt, gezond kunt verzorgen zonder jezelf voorbij te lopen? Hoe kan je samen een gezinscultuur verzorgen zodat uit jullie verbintenis iets nieuws kan groeien? Op deze en andere vragen gaan we tijdens de lezing luisteren. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling van gedachten.


Dinsdag 19 maart

Margreet Bijsterveld

Michaëlschool, Zwolle

Zeven handvatten voor verbindende, geweldloze communicatie met kinderen

Het kind zoekt vanaf de geboorte de verbinding met de buitenwereld, te beginnen met oogcontact. De mens is van nature gericht op verbinding met zijn medemens. Aan het contact met de wereld vormt het kind zowel de levensinhoud (uitingsvormen) als het innerlijk beleven (de beleving) en dit bepaald mede zijn/haar ontwikkeling. Communiceren betekent verbinding maken. We kunnen daar taal voor gebruiken, nabootsingswaardige taal die ertoe bijdraagt dat het kind zichzelf kan zijn en in verbinding kan zijn/blijven met de ander. Taal die geen geweld doet aan de eigenheid van het kind. 

Op deze cursusavond onderzoeken we wat het kind weghaalt bij zijn authenticiteit en bespreken we zeven bruikbare handvatten die bijdragen aan verbindende, geweldloze communicatie met kinderen. 

Margreet Bijsterveld heeft  als jonge moeder kennisgemaakt met de antroposofie. De kennis rondom ‘het mensbeeld van Rudolf Steiner’ heeft zij verwerkt op de rest van haar levenspad. Als coach (kinderpraktijk), als trainer (persoonlijke vorming en geweldloze communicatie ) en in haar latere beroep als directeur-bestuurder van Vrijeschool Almere. Momenteel coacht zij schoolleiders in “gezondmakend onderwijs” en werkt ad interim als leider, daar waar haar inzet gevraagd wordt. 


Maandag 15 april 20:00 uur

Anne Jetten

De Toermalijn, Meppel

‘Handvaten bij de opvoeding van het jonge kind’

De opvoeding van het jonge kind in de huidige tijd doet een flink appel op de opvoeder. Ouders maken bewuste keuzes voor hun jonge kinderen, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Wat is een normale ontwikkeling van kleuters? Wat zou mijn kind al moeten kunnen? Wat kan je het jonge kind aanbieden om zich harmonisch te ontwikkelen in tijden van drukte en een steeds hogere mate van onbeschikbaarheid door de opvoeders?

Tijdens de lezing zullen we vanuit de onderste 4 zintuigen en de antroposofische uitgangspunten kijken naar handvaten voor de opvoeders. 

Op welke manier kun je als opvoeder zelf bijdragen aan een harmonische kindontwikkeling en een ontspannen gezinsituatie?

 

Anne Jetten is voormalig kleuterleerkracht en op dit moment docente kleuterpedagogiek en zorgverbreding jonge kind op de vrijeschoolpabo Leiden.

Naast het lesgeven begeleidt ze jonge kind specialisten op weg in vrijeschoolkleuteronderwijsland.

Haar instagram @antropoanne gebruikt ze om liedjes, versjes en allerlei soorten spelen te delen, zodat enthousiaste (toekomstige) leerkrachten en ouders zich deze eigen kunnen maken voor hun klas of thuissituatie. 

Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen over diverse onderwerpen binnen de vrijeschoolkleuterpedagogiek en helpt ze in workshops en studie(mid)dagen groepen binnen het basisonderwijs, bso’s en kinderdagverblijven op weg met kringspelen, ochtendspelen en handgebarenspelen.

——————————————————————————————————————-

Dinsdag 21 mei 20:00 uur

Edmond Schoorel

Ridder Jorisschool, Zwolle

Moderne media.

Opvoeden in het digitale tijdperk. De elektronische media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Wat zouden we onthand zijn, als we het ineens zonder onze smartphone, tablet, computer en TV zouden moeten stellen! Of zijn het juist de jongeren en de niet-meer-jongeren met de smartphone in de hand en dopjes in de oren, die onthand zijn? Zijn we eigenlijk slaaf geworden van de elektronische media? Wat gebeurt er met ons en onze kinderen, als we de virtuele wereld en de analoge wereld niet meer uit elkaar kunnen houden? Of is dat onderscheid misschien niet van belang? In welke wereld leven we, als de moderne media de kinderen mede opvoeden? Over dit soort vragen zal Schoorel een inleiding houden. Dan is er ruim gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Edmond Schoorel , antroposofisch arts en schrijver van onder andere het boekje Beeldschermbeelden en het cahier VERBEELDEN. Hij is als antroposofisch kinderarts tot twee jaar geleden werkzaam geweest in het Kindertherapeuticum in Zeist, dat hij in 1996 samen met een groep andere mensen oprichtte. De ontwikkeling van kinderen vanuit het perspectief van de antroposofische menskunde is al decennia zijn thema. Zijn boek De eerste zeven jaar, ontwikkelingsfysiologie is daarvan een eerste samenvatting. Sinds twee jaar werkt hij vanuit zijn eenmansbedrijfje RIJNGOUD Stroombeelden van kinderlijke ontwikkeling.


Maandag 24 juni 20:00 uur

Tessie Strijdonk

De Toermalijn, Meppel

Temperamenten ontrafeld.
Tijdens deze boeiende lezing nemen we een diepe duik in de wereld van de temperamenten. Ontdek de vier temperamenten – Cholerisch, Sanguinisch, Flegmatisch en Melancholisch – en hoe ze de kern vormen van onze persoonlijkheid en ons gedrag.

Met inzichten die geworteld zijn in de antroposofie van Steiner, verkent deze lezing niet alleen de kenmerken van elk temperament, maar legt ook uit hoe ze invloed hebben op ons dagelijks leven, onze relaties en onze persoonlijke groei.

Deze lezing biedt niet alleen waardevolle inzichten in jezelf, maar helpt je ook om een dieper begrip te ontwikkelen voor de mensen om je heen, of het nu je familie, vrienden of kinderen zijn.

Deze lezing is een bron van inspiratie voor ouders die meer willen weten over de temperamenten. Met een unieke combinatie van inzichten, humor, levendige voorbeelden en een aanstekelijke energie, biedt Tessie ouders de tools en inspiratie die ze nodig hebben om de temperamenten te begrijpen.

Tessie Strijdonk is een gepassioneerde onderwijsprofessional met een schat aan ervaring in het vrijeschoolonderwijs. Als moeder van twee levendige zoontjes van 5 en 2 jaar oud, heeft ze haar liefde voor het onderwijzen en begeleiden van kinderen verankerd in zowel haar persoonlijke als professionele leven.

Met een toewijding van acht jaar als vrijeschooldocent op de basisschool heeft Tessie jarenlang met plezier lesgegeven. Momenteel brengt Tessie haar expertise en enthousiasme voor vrijeschoolonderwijs naar het middelbaar onderwijsniveau en heeft ze een goedlopende site (www.devrijejuf.blog) en geeft ze lezingen en workshops door het hele land.

Tessie Strijdonk is niet alleen een inspirerende lerares, maar ook een liefdevolle moeder die haar passie voor opvoeding en onderwijs deelt. Haar missie is om de wereld van de vrijeschool te inspireren door middel van humor en energieke lezingen.

 

Terug naar nieuws