Reactie berichtgeving in de media op ontslag leerkracht

Helaas is de media op de hoogte gesteld van het ontslag van één van onze leerkrachten.

Een journalist van de Stentor heeft inzicht gekregen in berichtgeving aan ouders over de precaire interne situatie rondom het afnemen van de Cito toetsen in één van de klassen op onze school.  De wijze waarop deze toetsen zijn afgenomen is volstrekt ontoelaatbaar. Uiteraard is dit gemeld bij de onderwijsinspectie. Zij staat volledig achter het handelen van de school.

 

De school is verantwoordelijk voor goede kwaliteit van onderwijs en daar hoort het op een juiste wijze afnemen van de toetsen bij om vast te kunnen stellen waar de kinderen staan en wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling.

De Vrije School Michaël heeft kwalitatief goed onderwijs en een veilige leeromgeving voor al onze leerlingen hoog in het vaandel staan.

De wijze waarop het onderwijs en in het bijzonder onze school nu in de media komt betreuren wij dan ook zeer.

Terug naar nieuws