De jaarfeesten: de rode draad in ons onderwijs

Het vrije schoolonderwijs beweegt door het jaar heen mee met de natuur en de jaargetijden. De Jaarfeesten die gevierd worden, hangen samen met de seizoenen. De feesten zijn hoogtepunten die zin en inhoud geven aan het leven. Daarnaast bieden ze de kinderen houvast en structuur.

De Jaarfeesten die Vrije School Michaël viert, zijn deels verbonden aan de algemene religieuze thema’s van het jaar. Deels hangen de feesten rechtstreeks samen met het jaargetijde. Ze markeren de overgang van het ene naar het andere seizoen. Ze bieden bovendien gelegenheid om te bouwen aan de schoolgemeenschap – wat z’n weerslag heeft op elk individu. Naast deze grote feesten, viert de school kleinere feesten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas en Carnaval. Feestvieren is de rode draad door het schoolleven heen. En de kinderen vinden de vieringen geweldig, voor hen zijn de feesten ankerpunten waar ze het hele jaar naar uitkijken.

Verbinden met de wereld
‘Door de Jaarfeesten beleven kinderen telkens opnieuw dat het hele leven een cyclus is’, legt Imi Williams uit. Zij is leerkracht en jaarfeestcoördinator van Vrije School Michaël. ‘Deze cyclus verbindt de kinderen met de wereld om hen heen. En met de stemming die past bij de tijd van het jaar. Door de Jaarfeesten worden zij zich op een niet-cognitieve manier bewust van de wereld om hen heen. Van de natuur vooral; met de Jaarfeesten spiegelen we wat in de natuur gebeurt. Daardoor ontwikkelen kinderen eerbied voor de natuur, en dragen er zorg voor.’

De Jaarfeesten
Williams vertelt waar de Jaarfeesten voor staan. Te beginnen met Kerst, een feest van de winter, wanneer het donker is, en stil. ‘We keren ons naar binnen. We beplakken de ramen om de duisternis te benadrukken. Met de eerste Advent steken we een kaarsje aan, met de tweede Advent een extra kaarsje, tot en met de vierde Advent. Er komt steeds meer licht bij. Wat symbool staat voor het licht uit de hemel dat spoedig weer aan kracht zal winnen.’

Met Pasen ontluikt alles in de natuur. ‘Alles begint weer te leven, te bloeien. We vieren het geheim van de opstanding, en betrekken er verhalen bij uit andere religies en tradities. Zoals Pesach, of het Hindoeïstische verhaal van de hazen in de maan.’

Het feest van Sint Jan, op 24 juni, viert het volle leven. ‘We geven ons over aan de natuur. De zon staat op het hoogste punt, er is vreugde overal. Beter wordt het niet! De zomer is tegengesteld aan de winter: we gaan naar buiten.’

Michaëlsfeest
Het Michaëlsfeest markeert de overgang naar de herfst. ‘Het is het feest van de moed, van de dapperheid’, zegt Williams. ‘Het feest van Sint Joris die de draak verslaat onder bescherming van Michaël. We vieren het Michaëlsfeest met spelletjes-circuits op het Engelse Werk. De hele school doet mee, elk kind op zijn eigen niveau. De kleuters pikken appels terwijl de draak ligt te slapen; groteren zwaaien met een touw over het water, of laten zich vallen vanaf een ladder. Je hebt durf nodig om mee te doen.’ Het feest staat bovendien symbool voor het verzamelen van moed voor de lange winter.

Zwolle
De stad Zwolle is nauw verbonden met de aartsengel Michaël, de naamgever van Vrije School Michaël. Dit is te zien aan bijvoorbeeld de Michaëlskerk, en aan de glazen engel op de Grote Markt. De verbinding tussen stad en engel staat echter los van het Michaëlsfeest zoals de vrije school dit viert. ‘Hoe de kinderen zich tot hun directe omgeving en deze stad verhouden, zit in ons leerplan, we nemen ze daar uitgebreid in mee. Het draagt bij aan hun bewustzijn van wie ze zijn in deze tijd.’ 

Kom kijken!
Het hoogtepunt van het Michaëlsfeest is de drakenstrijd. De zesdeklassers kruipen in de huid van de draak, die vecht tegen een Ridder Joris uit elke klas. De ridders moeten de tong van de draak zien te bemachtigen. Een enorm spektakel, waar iedereen welkom is. Wilt u Vrije School Michaël in actie zien? Kom dan op zaterdag 30 september vanaf 10.30 uur naar het Engelse Werk. U en uw kinderen zijn van harte welkom.

 

Terug naar nieuws