Nieuwe kleuters, aanmelding en inschrijving

 

Aanmelding versus inschrijving

Vanuit de overheid wordt er verschil gemaakt tussen aanmelding- en (definitieve) inschrijving van uw kind. Inschrijving van uw kind is pas mogelijk vanaf 3 jaar oud. Heef u al eerder de keuze gemaakt dat u graag uw kind(eren) naar onze school wilt brengen, kunt u dit aangeven op ons belangstellingsformulier. Zodra uw kind 3 jaar is, ontvangt u dan een uitnodiging voor definitieve inschrijving.

 

Inschrijving voor de kleuterschool

Voor u uw kind definitief kunt inschrijven, willen we graag met u kennismaken en uw kind hebben zien spelen op een Open Speelmiddag. Zo kunnen we ons op tijd een beeld vormen van uw kind; of het vrijeschoolonderwijs bij uw kind past en wat het eventueel nodig heeft aan extra zorg.

Daarnaast wordt ouders/verzorgers gevraagd een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van het kind in te vullen. Dit formulier is per 1 augustus 2014 wettelijk verplicht gesteld in het kader van de wet Passend Onderwijs. Vervolgens beslist de intern begeleider en de kleuterleerkrachten of uw kind op onze school ingeschreven kan worden. Na inlevering van de formulieren voor definitieve inschrijving ontvangt u altijd een bevestiging van ontvangst.

Een aantal weken voordat uw kind vier jaar wordt, maakt de kleuterjuf waar uw kind bij in de klas komt een afspraak voor nadere kennismaking en informatie over de klas.