Vacature adjunct directeur

Vrijeschool Zwolle is een dynamische lerende organisatie waarin iedereen blijvend in ontwikkeling is. Gelijkwaardigheid, eigenaarschap en breed gedragen besluitvorming vormen de school tot een levende schoolgemeenschap waarvoor gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Wij zijn op zoek naar een adjunct-directeur die zichzelf hierin herkent en in nauwe samenwerking met de directeur leiding wil geven aan een samenwerkend team van twee groeiende eigentijdse vrijescholen. Een school voor alle kinderen! Vrijeschool Zwolle staat voor onderscheidend goed vrijeschool onderwijs en heeft de ambitie om ‘excellente’ school te worden op het gebied van het vrijeschool lesaanbod.

Daarvoor zoeken wij een adjunct-directeur (0,6 fte).

De adjunct-directeur geeft aandacht aan wat de school uniek maakt en versterkt dit met trots en enthousiasme in het dagelijks handelen en de uitstraling. De adjunct-directeur rapporteert aan de schoolleider en de schoolleider en adjunct-directeur leggen samen verantwoording af aan het toezichthoudend schoolbestuur.


De verantwoordelijkheden zijn:

 • leiding geven aan een team leerkrachten en werkgroepen;
 • vormgeven van de schoolcultuur en identiteit vanuit de visie van Vrije School Zwolle
 • uitwerking en implementatie van de langjarige strategie in samenspraak met het bestuur;
 • versterken van de professionele cultuur in het team en met name vergroten van eigenaarschap;
 • focus op ontwikkelingsgericht werken en de onderwijskwaliteit vanuit de huidige pedagogische en didactische basis;
 • verbinding maken met teamleden, leerlingen en ouders;
 • vormgeven en uitdragen van wat de school uniek maakt.

 

We verwachten van de adjunct-directeur, het volgende:

 • een relevante opleiding afgerond op minimaal HBO+ niveau en een aantal jaar relevante werkervaring;
 • kijken en handelen vanuit het antroposofische gedachtengoed naar zowel kinderen, als medewerkers is een voorwaarde;
 • leidinggevende capaciteiten en ervaring met veranderingstrajecten;
 • kennis en affiniteit van bedrijfsvoeringprocessen op strategisch en operationeel niveau;
 • toegevoegde waarde op onderwijskundig gebied. Evenals op de hoogte zijn van nieuwe onderwijsontwikkelingen en deze kunnen vertalen naar de praktijk;
 • empathisch, daadkrachtig en communicatief sterk.

 

Contactinformatie:

Motivatiebrief en C.V. kunt u richten aan Danielle Wessels, schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl. Voor verdere inlichtingen is Danielle Wessels te bereiken via 06 14 24 57 69. Sluitingsdatum vacature: vrijdag 2 november.

Terug naar nieuws