Uitbreiding van de school – collega’s gezocht!

N.B. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd voor de verschillende vacatureplekken en nemen we geen nieuwe sollicitaties in behandeling. Heeft u ruime ervaring binnen de vrijeschool en is het echt een gemiste kans om niet met u in gesprek te gaan? Bel dan voor de mogelijkheden.

 

In verband met de groei van onze school zoeken wij enthousiaste leerkrachten om ons team te komen versterken! Er is zo veel vraag naar vrijeschoolonderwijs, dat we op basis van de wachtlijst een extra klas starten na de zomervakantie: combinatieklas 3-4. Door deze extra klas kunnen we vele gezinnen een plekje geven op onze school en heffen we onze wachtlijst op! 

Meer informatie over de procedure van zij-instroom vindt u hier.

Ook de vele peutertjes die instromen in onze kleuterklassen willen we graag in een kleine kleuterklas plaatsen. Daarom starten we in september ook met een extra kleuterklas! Voor al die nieuwe klassen zoeken we nog een aantal enthousiaste mensen om ons team te komen versterken:

Kleuterleerkracht – fulltime

Leerkracht (LA) klas 1 – fulltime

Duopartners, meerdere klassen en dagen

We groeien natuurlijk de school uit, dus een kleine, enthousiast pioniersgroep gaat starten op een tweede locatie. Voor beide onderbouwklassen daar zoeken we nog een duopartner die zich geïnspireerd voelt deze nieuwe school mee vorm te geven, en een klassenassistent. 

 

Wij vragen affiniteit met de antroposofie, ervaring met vrijeschoolonderwijs is een pré.

Onze school is voortdurend in ontwikkeling om aan te blijven sluiten bij wat het kind in deze tijd nodig heeft; ruimte voor kunstzinnigheid, bewegend onderwijs (o.a. bal-a-vis-x), coöperatief leren, periodegericht begrijpend lezen en klas doorbrekende projecten en lessen. Professionalisering hierin wordt gefaciliteerd, zowel teambreed als individueel.

Vrije School Michaël is bewust een zelfstandige vrijeschool, waarbij schoolleiding en team samen richting geven aan het schoolbeleid. Uitwisseling en gedragen besluitvorming staan hoog in het vaandel, zodat we zowel inhoudelijk als organisatorisch een leer- werkgemeenschap vormen.

 

 

Contactinformatie:

Kijk vooral op onze website en Facebookpagina voor meer informatie en bijv. ons nieuwe Groene Plein, het inspectierapport en schoolplan. Contactpersoon voor inlichtingen is Karin van Beljouw: 038 422 5448

We horen graag waarom je juist bij ons op school wilt komen werken en wat je toe kan voegen aan ons team. Motivatiebrief en C.V. kun je richten aan de schoolleider, Daniëlle Wessels; via karinvanbeljouw@vrijeschoolzwolle.nl. Gesprekken zullen in juni plaatsvinden.

Terug naar nieuws