Aandacht voor gezondheid in verband met Corona

Beste ouders en verzorgers,

Wat doen we, in lijn met de eerder gecommuniceerde Coronamaatregelen:

Wanneer er in één klas, op één moment 3 kinderen met corona-achtige klachten zijn gemeld wordt er vanuit de school contact opgenomen met de GGD.

Kinderen met Corona-achtige klachten komen niet naar school. Is er sprake van koorts (boven 38 graden) bij een van de gezinsleden dan kan geen van de gezinsleden naar school komen (ook al voelen deze gezinsleden zich wel goed).

Omdat het onderzoek naar Corona bij kinderen moeilijker is dan bij volwassenen test de GGD kinderen pas wanneer er langer dan 7 dagen klachten zijn.

Binnen het schoolteam moet iedere medewerker met (milde) klachten thuisblijven en wordt doorverwezen naar de GGD voor een test.

Wanneer er 3 kinderen ziek zijn in een klas wordt er, op verzoek van de GGD, door de school contact opgenomen met de ouders om te informeren of er mogelijk (milde) klachten zijn bij andere gezinsleden. Als er (milde) klachten zijn worden ouders gevraagd zich te laten testen en de uitslag daarvan aan de school door te geven.

Vanuit de school informeren we u regelmatig als daar aanleiding toe is. Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen met :

Roosmarijn Rutgers 0633919939
Ingrid Nijland 0620412363
Willem de Koning 0622731438

 

Zie onderstaande links voor verdere informatie, zowel in het Nederlands als in het Arabisch

 

Poster_ouders_basisonderwijs_8%20juni.pdf

Poster_ouders_basisonderwijs_8%20juni_Arabisch.pdf

 

 

Terug naar nieuws