2 nieuwe MR leden gezocht voor de oudergeleding

MR verkiezing – ouderlid

De Medezeggenschapsraad (MR) van Vrije school Michael zoekt nieuwe ouderleden ter versterking. Door omstandigheden zwaaien zowel Arthur als Anky af na 2,5 jaar in de MR zitting te hebben genomen. Daarom starten we nogmaals de verkiezingsprocedure, ditmaal voor 2 ouderleden.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van onze school, die als vertegenwoordigers meedenken over de opzet, inhoud en organisatie van onderwijsbeleidszaken. Alle belangrijke beleidskeuzes en – stukken worden aan de MR voorgelegd voor advies of instemming. De speerpunten dit schooljaar zijn: verkeersveiligheid, passend onderwijs, de zorg op school, huisvesting en ouderbijdrage.

De MR vergadert eens per 6 weken en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af met de directie en bestuur van de school

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die zich namens alle ouders, samen met de andere MR-leden, wil inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van de school. Je kunt jezelf kandidaat stellen via mr@vrijeschoolzwolle.nl. Stel jezelf in een kort stukje voor en motiveert waarom jij de ouderstem wil en kan vertegenwoordigen in de MR. Graag ook een recente foto bijvoegen.

De verkiezingsprocedure is als volgt:

  • Aanmelden als kandidaat kan t/m zondag 14 mei. De motivatie van elke kandidaat zal bij de hoofdingang van de school worden opgehangen.
  • Uitnodiging aan alle ouders om digitaal te stemmen via WMKPO volgt uiterlijk woensdag 17 mei.
  • Elke ouder kan zijn/haar stem uitbrengen t/m zondag 21 mei.
  • De uitslag van de verkiezingen zal gecommuniceerd worden via het weekbericht van woensdag 24 mei
  • Overdracht en installatie van de twee nieuwe leden bij de MR vergadering op donderdag 1 juni, 19 uur.

 

Als je nog vragen hebt, kunt je terecht bij één van de MR leden.

Arthur den Hoedt, voorzitter

Jelmer Wolters, secretaris

Karin van Beljouw, afvaardiging team

Terug naar nieuws