De waarden van het vrijeschoolonderwijs

Wat is de essentie van het vrijeschoolonderwijs?
Wat doet de vrijeschool om dat mogelijk te maken?
Voor welke uitdagingen staat het vrijeschoolonderwijs?

Deze drie vragen legde Antroposofie Magazine voor aan Aziza Mayo, lector
‘Waarden van het vrijeschoolonderwijs’ aan de Hogeschool Leiden.
Interessant voor zowel ouders als medewerkers van vrijescholen. In een korte film
legt ze op een heldere manier uit waar de vrijeschool voor staat.

Terug naar blog